TAIWAN FEEL LOVE

TAIWAN FEEL LOVE
4 วัน 3 คืน
เลือกวันเดือนทาง มกราคม - มิถุนายน 2563
เที่ยวดูความสดใสของ หมู่บ้านสายรุ้ง อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเปาอา วัดหลงซาน วัดเหวินอู่ และ ช้อปปิ้งเพลิดเพลินไปกับ 3 ตลาดดัง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)
ราคาเริ่มต้นเพียง 19,500 ***ราคานี้รวมภาษีแล้ว***

Visitors: 84,161