GEORGIA TOUR 11-16 MPR. 2020

สงกรานต์เที่ยว GEORGIA 

6 วัน 4 คืน ตั้งแต่ 11-16 เมษายน 2563 

HIGHLIGHT ชมปราสาทรานาตี + เที่ยวเมืองน้ำแร่นอร์โจมี + ชิมไวน์ชิวๆรสเลิศทนิลซี่ + มิทสเคต้า-อุพลิสชิเค่-บอร์โจมี อาคัลท์ชิกเค-อนานูริ-คาซเนที อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารจีน,อาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์

จ่ายเพียงท่านละ 36,900 รวมภาษีสนามบินแล้ว (ไม่รวมค่าทิปและค่าวีซ่า)

Visitors: 84,162