EUROPE TOUR 6-12 JUN. 2020

BALTIC BEAUTIFUL 4 CAPS 

ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโทเนีย-ฟินแลนด์ 7 วัน ตั้งแต่ 6-12 มิ.ย 2562

ชม 4 เมืองหลวงดังแห่งยุโรปเหนือ วิลนีอุส-เมืองทราไท-ปราสาททราไท-เมืองชัวเลย์-เมืองรันดาเล-Rundale Palace -เมืองริก้า-กรุงทาลลันน์-ล่องเรือเฟอรี่-เฮลชิงทิ-จัตุรัสซีเนท-ตลาดริมท่าเรือ-ถ่ายรูปกับมหาวิหารอุสแพนสภี-ช้อปปิ้ง

บินไปกับ สายการบินฟินแอร์ 

แถมฟรี!!! Sim card 

เพียงจ่ายท่านละ 48,900 (ราคานี้ไม่รวมวีซ่าและค่าทิป)

 

Visitors: 84,161