GEORGIA TOUR 12-19 APR. 2020

GEORGIA AZERBAIJAN - ARMENIA 

เที่ยว 8 วัน 5 คืน เดินทางวันที่ 12-19 เมษายน 2563 

HIGHLIGHT

นาทู โกบุสตาน แหลมอันเชรอน Mud Volcano ภูเขาแห่งไฟทนิลิซี่ มิทสเคต้า อนานูริ กูดารี คาซเบที ฮักห์พาร์ท เยเรวาน เกกฮาร์ด

เริ่มต้นเพียงจ่ายท่านละ 63,500 บาท (ไม่รวมค่าทิป)

Visitors: 84,160